Polityka prywatności

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Przetwarzamy je w celach, na które wyraziłeś zgodę. Brak zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych, może zaowocować brakiem możliwości realizacji zamówienia. Masz prawo do aktualizacji lub usunięcia swoich danych. Pamiętaj, że dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były u nas bezpieczne.
 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Danych Osobowych jest spółka FABRYKA S.C. ALEKSANDER WITYŃSKI JACEK ŻAKOWSKI, 31-058 Kraków, ul. Meiselsa 18, NIP: 6793031486, e-mail: kontakt@maszracje.pl, tel: +48 600 102 046
 2. System ochrony danych osobowych
  Administrator Danych Osobowych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Najważniejszym elementem systemu ochrony danych osobowych jest certyfikat SSL. Ponadto gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne do realizacji umowy kupna-sprzedaży dane osobowe, a dostęp do nich mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. W jakim celu i jak długo przechowujemy dane osobowe
  1. Rejestracja
   W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta. Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma możliwość wglądu w historię zamówień, a także aktualizacji swoich danych lub usunięcia swojego konta). W trakcie rejestracji prosimy o:
   1. imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania zamówienia
   2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania zamówienia
   3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z MaszRacje.plnumer telefonu – niezbędny do dostawy zamówienia Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.
  2. Złożenie zamówienie
   W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
   Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
   1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
   2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
   3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
   4. numer telefonu – niezbędny do dostawy zamówienia

   W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
   1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do zaadresowania przesyłki;
   2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
   3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny do dostawy zamówienia

   W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
   1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
   2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

   Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez MaszRacje.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
   1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są dostawcy zamówienia

   W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez MaszRacje.pl. MaszRacje.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:
   1. Tpay

   Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.
  3. Marketing
   W przypadku subskrypcji newslettera prosimy o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe z MaszRacje.pl. Z otrzymywania newslettera możesz zrezygnować klikając w link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera. Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do: Mailchimp
  4. Korespondecja
   W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, zostaną one natychmiast usunięte i nie będą przetwarzane.
 4. Cookies
  Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta MaszRacje.pl. W ramach MaszRacje.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. MaszRacje.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach MaszRacje.pl; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony MaszRacje.pl „funkcjonalne” pliki cookies, zapisujące ustawienia tj. język, wyrażone zgody „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające wyświetlanie reklam i spersonalizowanych treści cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny MaszRacje.pl Masz możliwość skasowania plików cookies z twardego dysku komputera, zablokowania wszystkich przysyłane pliki typu cookies lub ustawienia ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć jednak na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na MaszRacje.pl
 5. Przekazywanie danych osobowych
  W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, MaszRacje.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane są określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy. W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.
 6. Zmiana polityki prywatności
  MaszRacje.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub zmianie ulegną warunki technologiczne funkcjonowania MaszRacje.pl. O takiej zmianie powiadomimy drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).
 7. Masz Prawo
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:
  • odmowy lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • dostępu do danych osobowych
  • sprostowania lub usunięcia danych osobowych
  • przeniesienia danych osobowych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Kontakt
  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail kontakt@maszracje.pl FABRYKA S.C. ALEKSANDER WITYŃSKI JACEK ŻAKOWSKI, 31-058 Kraków, ul. Meiselsa 18, NIP: 6793031486, e-mail: kontakt@maszracje.pl, tel: +48 600 102 046